Det är många inblandade i en bok

För att kunna skapa en bok kommer det att vara många personer med olika yrken inblandade. Normalt sett är de du hör talas om själva författaren och sedan det företag som står bakom publiceringen och tillverkningen av de böcker du köper i handeln. Detta är dock bara som att skumma på ytan. När skummet gjort sitt och försvunnit kommer den verkliga insikten fram om hur många det egentligen är som är inblandade. Det hela kommer naturligtvis att börja med författaren, som skapar förutsättningarna för en bok med hjälp av sina idéer och fantasier men från detta till att bli en färdig bok kommer du att finna många fler inblandade.

I detta fallet kommer det naturligtvis att ha att göra med bokens karaktär och vilka den kommer att rikta sig till. När det gäller skapandet av barnböcker handlar det oftast om mycket bilder och kanske korta texter. Här kommer det då inte att vara lika mycket arbete att utföra och därför kommer det att vara en mindre skara människor inblandade i skapandet. För att skapa en bok måste det dock finnas vissa grundläggande faktorer inblandade, vilket gör att boken kommer att vara i ett perfekt skick, format och utförande för den som väljer att köpa den i handeln.

Utöver författaren kommeproofreaderr det att behövas en korrekturläsare, som är den som kontrollerar stavning och grammatik i bokens innehåll. Ska det finnas bilder med i en bok, kommer det att behövas bildhantering vilket oftast utförs av en grafiker. När alla kontroller har utförts kommer det sedan att behövas ett bokförlag som vill ge ut boken, samt ett tryckeri som ska skapa den färdiga publikationen. Här kan det då vara så att det krävs en säkerhet för författare och bokförlag, vilket kan medföra att juridiskt kunniga personer blir inblandade. Därutöver finns det säkert ytterligare ett antal personer som kan vara inblandade.