Hygien och ordning på bibliotek

Bibliotek finns i stort sett alla svenska byar och städer. Storleken och sortimentet på biblioteken kan variera och ibland är biblioteket i form av en bokbuss som stannar med jämna mellanrum. Hur ser det egentligen ut med ordning och hygien på ett bibliotek?

Viktigt att erbjuda toalett

Ett bibliotek ses ofta som en samlingsplats. Många människor i blandade åldrar samlas där, både för att låna böcker, för att läsa tidningen och för att umgås. Därför är det viktigt att biblioteket erbjuder en toalett som besökarna kan låna. Den kan antingen vara gratis, eller kosta en mindre summa att använda. Gäller det en bokbuss är det inte lika lätt att ordna med en toalett, men där brukar besökarna inte heller stanna lika länge. Toaletten kan också vara bra för småbarnsföräldrar som besöker biblioteket. Om ett barn råkar spilla på ett bord eller på golvet kan föräldern snabb hämta effektiva pappershanddukar som kan suga upp spillet. Då riskerar man inte att spillet sprids ut eller att någon lägger en bok i det.

Kan böcker sprida smitta?

När det gäller böcker kan vissa smittor faktiskt spridas genom dem. Det finns bevis som säger att virus och bakterier kan leva i mer än en vecka på och i böcker. Det krävs dock en hel del för att man ska smittas av en bok. För det första ska man få i sig bakterierna eller viruset, och sedan ska det vara ett virus man är mottaglig för.

Om böcker skadas

På bibliotek kan det hända att böcker skadas när de lånas ut. Någon kan råka spilla något i boken, en katt eller hund kan skada den på olika sätt eller så är det ett barn som får fatt i boken och ritar eller drar i den. Om en bok bara har en liten skada blir man ofta inte skyldig att ersätta den. Om man däremot lämnar in en helt oläslig bok kan man få betala boken. Det brukar dock finnas undantag för barnböcker. Det finns generellt sett en större förståelse för att de går sönder. Om man trots allt får betala för trasiga barnböcker brukar summan inte vara lika hög. När det gäller skolbarn som lånar böcker får man i regel inte betala något om de böckerna går sönder.

Städning på biblioteket

Ett bibliotek städas ofta av lokalvårdspersonal. De torkar dock vanligen bara av ytor som bord och bänkar. Bokhyllorna städas mer sällan och böckerna torkas i regel bara av snabbt innan de sätts upp, om ens det. Städpersonalen ser också till att torka av golven för att få bort synlig smuts och damm. Även bibliotekets toaletter rengörs, ofta minst två gånger om dagen. Vid sjukdomssäsonger kan rengöringen där också ske oftare.

englishPersonalPress