Vem är det som tjänar mest på böcker?

På frågan vem som tjänar mest på böcker så är detta inte lätta att svara helt rakt och säkert på. Detta kommer naturligtvis att ha att göra med författarens och bokens popularitet, samt vilka olika kontrakt som har skapats gällande vilka delar av intäkterna som ska gå till olika personer som varit med att skapa själva boken. I det fallet är det förmodligen författaren som ska ha den största delen, även om bokförläggaren kommer att vilja ha sin del av den stora kakan. Är det nu en bok som kommer att vara mycket populär och snabbt säljas slut på hyllorna i butiken, kommer en helt annan aktör med i bilden.

I det fallet kommer booksellerdet naturligtvis att vara själva bokhandlaren som gör de största ekonomiska vinsterna på boken. Detta gäller om du ser till procentuell vinning per bok. Räknar du den upplaga som boken säljs i kommer detta att vara uppdelat mellan många olika bokhandlare, vilket då fortfarande gör att det är bokförläggaren och författaren som gör de största ekonomiska vinsterna. Nu är emellertid enbart vinsterna på en bok räknat i ekonomiska mått och i det läget finns det då en annan viktig faktor att ta med i beräkningen.

Den faktorn är nämligen alla som läser de böcker som släpps på marknaden. Här handlar det med andra ord om konsumenten som betalar för denna bok och på det ekonomiska planet förstås inte är den som tjänar något på att läsa den. Dock är det så att många böcker kan vara mycket lärorika, vilket då gör att den som läser dessa kan vara en av de som faktiskt tjänar mest på en bok. Detta med anledning av att det som beskrivs i boken kan ge en kunskap som leder till att läsarens insikt och kunskaper inom ett ämne blir större. Detta kan rent filosofiskt leda till en stor vinning för läsaren.